Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyczno-Technicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyczno-Technicznych należy w szczególności:

 1. zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci, urządzeń teleinformatycznych i oprogramowań użytkowanych w Biurze;
 2. administrowanie siecią komputerową Biura;
 3. sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sieci, urządzeń teleinformatycznych i oprogramowań użytkowanych w Biurze;
 4. wdrażanie systemów i innych rozwiązań teleinformatycznych w Biurze;
 5. zapewnienie kompatybilności zakupów IT dokonywanych na potrzeby Biura;
 6. instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieci LAN, serwerów oraz systemów informatycznych;
 7. sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego w Biurze;
 8. planowanie, wdrażanie i rozbudowa infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz systemów informatycznych;
 9. wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa danych oraz systemów;
 10. sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa haseł i dostępu do sieci;
 11. obsługiwanie centrali telefonicznej Biura;
 12. zapewnienie wsparcia technicznego użytkowników w zakresie obsługi urządzeń i systemów informatycznych (Helpdesk);
 13. obsługiwanie i dokonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego i biurowego;
 14. prowadzenie dokumentacji sieci i sprzętu komputerowego;
 15. sprawowanie nadzoru nad legalnością oprogramowania w Biurze;
 16. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej urządzeń informatycznych Biura;
 17. uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i graficznych z zakresu merytorycznego działania Biura;
 18. prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego;
 19. prowadzenie stron internetowych Biura, z wyłączeniem strony internetowej periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-06-11
Data publikacji:2019-06-11
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:2793