Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Obsługi Prawnej należy zapewnienie obsługi prawnej Biura poprzez świadczenie pomocy prawnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), w szczególności:

 1. udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie związanym z działalnością Biura;
 2. sporządzanie opinii prawnych w zakresie przedkładanych problemów prawnych;
 3. współpracowanie pod względem formalnoprawnym z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie przy tworzeniu oraz zmianach wewnętrznych aktów prawnych;
 4. współpracowanie pod względem formalnoprawnym z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie przy tworzeniu projektów umów cywilnoprawnych oraz uchwał i informacji dla Zarządu;
 5. występowanie z wnioskiem do Dyrektora o wszczęcie postępowania sądowego w przypadku stwierdzenia przez Głównego Księgowego wymagalnych należności względem Biura;
 6. reprezentowanie Biura przed sądami, organami administracji państwowej i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 7. współpracowanie z Zespołem Finansowo – Księgowym w zakresie egzekucji;
 8. prowadzenie repertorium spraw sądowych;
 9. informowanie Dyrektora o zmianach w obowiązującym stanie prawnym związanych z działalnością Biura;
 10. prowadzenie podręcznej biblioteki publikacji i wydawnictw prawniczych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-06-11
Data publikacji:2019-06-11
Osoba sporządzająca dokument:Berenika Konarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:2727