Zespół Uzgodnień i Opinii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Do zadań Zespołu Uzgodnień i Opinii należy w szczególności:

  1. realizowanie zadań samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczących polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego – na podstawie i w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  2. prowadzenie rejestru inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i krajowym;
  3. prowadzenie bazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym;
  4. przygotowywanie opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeń i dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych;
  5. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie uwzględniania wyników audytu krajobrazowego;
  6. prowadzenie spraw związanych z interwencjami, protestami, zapytaniami, interpelacjami i petycjami kierowanymi do organów samorządu Województwa Mazowieckiego;
  7. prowadzenie spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:4109