Zespół Kadr i Szkoleń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Do zadań Zespołu Kadr i Szkoleń należy w szczególności:

 1. opracowywanie zasad polityki kadrowej i jej realizacja;
 2. planowanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych oraz gospodarowanie limitem wynagrodzeń we współpracy z Głównym Księgowym;
 3. prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze w Biurze;
 4. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej;
 5. prowadzenie spraw w zakresie okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych;
 6. prowadzenie spraw w zakresie planowania indywidualnej ścieżki kariery pracowników;
 7. prowadzenie ewidencji pracowników;
 8. przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz awansowania, przeszeregowywania i wynagradzania;
 9. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;
 10. prowadzenie obsługi pracowników w zakresie:
  1. przygotowywania wniosków o wypłatę świadczeń, wynikających ze stosunków pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
  2. załatwiania formalności związanych z przejściem na emeryturę lub rentę,
  3. ewidencjonowania urlopów i zwolnień lekarskich,
  4. wystawiania dokumentów i zaświadczeń;
 11. prowadzenie akt osobowych;
 12. angażowanie środków na wynagrodzenia pracowników Biura;
 13. realizacja działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
 14. sporządzanie rocznego planu szkoleń pracowników Biura;
 15. prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie spraw kadrowych.
 16. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze, w tym:
  1. prowadzenie kontroli i analizy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze,
  2. dokonywanie corocznych ocen bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze,
  3. prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. realizowanie zadań, o których mowa w §2 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:3637