Jesteś tutaj: Start / Praca

Praca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zatrudnienie na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Biurze, że od dnia 19 czerwca 2005 r. w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przyjmuje oferty kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, tylko w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie jest:

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

Dane będą przetwarzane do celów naboru pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

  1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666),
  2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-14
Data publikacji:2019-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:9318