Likwidacja nr 1/P/2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 sierpnia 2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR – Oddział Terenowy w Płocku 26 sierpnia 2022 r.

 1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;
  2. informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
  3. wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
  4. uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;
  5. oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;
  6. imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
  7. telefon kontaktowy;
  8. odpis statutu.

 3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do
  15 września 2022 r. w siedzibie Oddziału Terenowego MBPR w Płocku do godz. 11:00 na podany adres:

  Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
  Oddział Terenowy w Płocku
  ul. Kolegialna 19
  09-402 Płock
  numer telefonu: 24 262 59 88

  Na kopertach powinien być napis:
  „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”

  Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddział Terenowy w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 24 262 59 88) i umówieniu się na konkretny termin.
  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16 września 2022 r.  o godz. 12.00 w budynku Oddział Terenowy w Płocku, ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock.

 4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.

Nazwa

Nr inwentarzowy

Diagnoza

1

2

3

4

1.

Komputer Dell Vostro - 5 szt.

OTP/ll/005/0025

OTP/ll/005/0026

OTP/ll/005/0027

OTP/ll/005/0028

OTP/ll/005/0031

Jednostka centralna z 2013 roku, wsparcie producenta zakończone w 2017 roku. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika.

2.

Monitor LCD 19" Belinea

OTP/491/0015

Monitor z 2004 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.

3.

Monitor Acer AL1913 19" - 2 szt.

OTP/491/0021

OTP/491/0038

Monitor z 2005 roku, przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Ekran posiada przebarwienia oraz smugi. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura

4.

Urządzenie drukujące HP Color LaserJet Pro CP1025

OTP/II/005/0011

Urządzenie drukujące z 2010 roku, wyeksploatowany o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Nie posiada funkcji druku dwustronnego. Brak tuszy drukujących.

 

5.

Urządzenie skanujące Microtek FileScan 1600XL

OTP/II/005/0012

Urządzenie skanujące z 2010 roku, wyeksploatowane o niskiej wydajności oraz słabej jakości skanowanych dokumentów. Nie posiada funkcji skanowania dwustronnego oraz podajnika na więcej niż jeden dokument.

6.

Urządzenie skanujące Fujitsu fi-5530C (z zestawu komp. ACOM OTP/491/0023 przeniesiony na komputer OTP/491/0032)

OTP/491/0032

 

Urządzenie skanujące z 2008 roku, wyeksploatowane oraz uszkodzone w postaci zużytych rolek pobierających papier przez co piszczy oraz się zacina. Naprawa niemożliwa, z uwagi na brak dostępności części zamiennych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2022-08-26
Data publikacji:2022-08-26
Osoba sporządzająca dokument:Anna Soliwoda
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:1078