Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Wieloosobowe Stanowiska ds. Systemu Informacji Geograficznej

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Systemu Informacji Geograficznej  należy w szczególności:

  1. tworzenie i aktualizacja baz danych przestrzennych;
  2. prowadzenie i aktualizacja geoportalu;
  3. przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych i statystycznych;
  4. prowadzenie współpracy z Zespołami Planowania Strategicznego w zakresie:
  •  opracowania studiów, analiz i raportów związanych z rozwojem województwa mazowieckiego,
  • sporządzania audytu krajobrazowego,
  • wykonywania zadań Województwa Mazowieckiego wynikajacych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Berenika Konarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:3936